historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Warder vóór 1800

Ex-bestuurslid Jan Poel heeft in het verleden met een aantal vrijwilligers een werkgroep geformeerd die zich bezighield met het onderzoek naar de oude geschiedenis van Warder, d.w.z. de geschiedenis van vóór 1800.
Het eerste onderwerp op de agenda van deze werkgroep was het onderzoek naar de hiernaast afgebeelde oude kruiskerk die in 1847 werd afgebroken om plaats te maken voor de huidige kerk. Er waren helaas zeer weinig gegevens te vinden over deze kerk. Vandaar dat de werkgroep dit onderzoek heeft gestaakt.
Wij hebben wel de wens om de werkgroep weer nieuw leven in te blazen. Zo kan men veel te weten komen over het wel en wee van Warder in de 17e en 18e eeuw door de in de archieven aanwezige belastingskohieren te doorzoeken. Zo blijkt Warder in het midden van de 17e eeuw veel groter en welvarender geweest te zijn dan in de 18e en begin 19e eeuw. Iets wat de moeite waard is om nader te onderzoeken.
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016