historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Ledenbijeenkomst: 1 december gaat niet door!

Helaas moeten we de geplande ledenbijeenkomst wegens aanscherping van de corona-regels uitstellen. We stonden op het punt om de nieuwsbrief met uitnodiging te verspreiden. Uitstel hoeft wat ons betreft echter niet tot afstel te leiden. We denken nu aan een zondagmiddag in januari 2022. Uitwijken naar de middag verkleint het risico dat we wederom door vervroegde sluitingstijden in de horeca geklopt worden. Wij zullen u via deze website op de hoogte houden. Zodra we een nieuwe datum geprikt hebben, versturen wij een nieuwsbrief met uitnodiging. Link naar programma

Contributie 2020 + 2021

Bij een aantal leden is onlangs zowel de contributie van 2020 als 2021 afgeschreven, het dubbele bedrag dus. Reden hiervoor is dat bij deze leden de automatische incasso in het verleden om een of andere reden niet is gelukt. Omdat we volgens ons incasso-contract slechts één keer per jaar een bedrag mogen incasseren, is in overleg met de bank gekozen voor de oplossing om de achterstallige contributie samen met die voor 2021 in één keer af te schrijven. Dit was aangekondigd in het jaarboekje, achterin bij het financieel overzicht. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u dit over het hoofd heeft gezien en dat de dubbele afschrijving tot verbazing heeft geleid. Het was wellicht beter geweest om dit in een begeleidend briefje mede te delen. Onze excuses voor de onduidelijke communicatie.


 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties en sponsoring: