historische vereniging warder

Skip Navigation Links

ledenbijeenkomst vrijdag 15 november

Vrijdagavond 15 november hebben wij onze ledenvergadering. Deze wordt gehouden in De Oude School, Warder 128, 1473 PH Warder. De aanvang is 20:00 uur. Na de pauze hebben wij een fraaie fotopresentatie die laat zien hoe Warder er 100 jaar geleden uitzag. Wij zullen hier nog een en ander bij vertellen. Het programma van de avond vindt u hier.

Jaarplan 2019

Het jaarplan van 2020 staat op de website. U vindt het jaarplan hier

Onze bestuurssamenstelling is gewijzigd

Helaas heeft onze secretaris, Tom Breet, om persoonlijke redenen op 21 juli 2019 zijn bestuursfunctie neergelegd. Wij danken Tom voor zijn inzet in de afgelopen vier jaar. Hij is als secretaris vervangen door ons bestuurslid Henk Heuvelmans. Maar er is uiteraard wel weer een vacature ontstaan in het bestuur. Ons bestuur is in de loop der jaren behoorlijk ingekrompen, het werk daarentegen niet. Ik doe dan ook een dringend beroep op onze leden. Als u zich als lid van onze vereniging daar enigszins toe geroepen voelt, wilt u dan ons bestuur te komen versterken? U kunt er ook voor kiezen om eens een bestuursvergadering bij te wonen alvorens u besluit om tot het bestuur toe te treden. Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties en sponsoring: