historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Contributie 2020 + 2021

Bij een aantal leden is onlangs zowel de contributie van 2020 als 2021 afgeschreven, het dubbele bedrag dus. Reden hiervoor is dat bij deze leden de automatische incasso in het verleden om een of andere reden niet is gelukt. Omdat we volgens ons incasso-contract slechts één keer per jaar een bedrag mogen incasseren, is in overleg met de bank gekozen voor de oplossing om de achterstallige contributie samen met die voor 2021 in één keer af te schrijven. Dit was aangekondigd in het jaarboekje, achterin bij het financieel overzicht. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u dit over het hoofd heeft gezien en dat de dubbele afschrijving tot verbazing heeft geleid. Het was wellicht beter geweest om dit in een begeleidend briefje mede te delen. Onze excuses voor de onduidelijke communicatie.

Ledenbijeenkomst

Als de situatie rond de pandemie niet dramatisch wijzigt, zullen we dit najaar eindelijk weer een ledenbijeenkomst kunnen houden. We zijn bezig met de voorbereiding voor een bijeenkomst op woensdagavond 1 december. In onze nieuwsbrief, die in november uitkomt, zullen wij u hier nader over informeren


 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties en sponsoring: