historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In verband hiermee heeft het bestuur een privacy-verklaring opgesteld. De verklaring vindt u in het bovenstaande hoofdmenu onder "Vereniging" of onder volgende link. Om als vereniging te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten wij van de leden van onze vereniging persoonlijk toestemming krijgen hun gegevens te beheren zoals in de privacy verklaring is vermeld. Bent u lid, dan kunt u dit doen door ons een mail te sturen (info@historischwarder.nl) met daarin de tekst: "De Historische Vereniging Warder geef ik hierbij toestemming om mijn gegevens te gebruiken zoals vermeld in het privacy-beleid."

vrijdag 20 april is er weer een ledenbijeenkomst

Vrijdagavond 20 april 2018 hebben wij weer een ledenbijeenkomst gehad
Een groot deel van de avond werd gevuld door een presentatie over de nutsvoorzieningen in Warder (elektriciteit, telefoon, gas, water enz.). Het verslag volgt nog. De presentatie vindt u in het bovenstaande menu onder "Presentaties"

Ledenwerving succesvol!

Nu de crisis op de woningmarkt voorbij is, zijn er in Warder veel huizen verkocht. Ook zijn er een aantal kleinschalige woningbouwprojectjes gerealiseerd.
Hierdoor zijn er veel nieuwe bewoners in het dorp komen wonen. Het bestuur van onze vereniging is vorig jaar actief gaan werven onder de nieuwkomers. Daarnaast hebben zich ook nieuwe bewoners spontaan als lid aangemeld. Het resultaat hiervan is dat het ledental van de vereniging inmiddels de 260 is gepasseerd! We zijn hier uiteraard heel blij mee. Langs deze weg bedanken wij alle nieuwe leden voor hun aanmelding.

 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties: