historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Voorjaarsledenbijeenkomst afgelast

Tot onze spijt moeten wij u mededelen dat het bestuur heeft besloten om de ledenbijeenkomst, die op vrijdag 17 april was gepland, niet door te laten gaan. Dit in verband met het Corona virus en de maatregelen die daaromtrent zijn genomen. Wij hopen op uw begrip te kunnen rekenen en u op de bijeenkomst in het komende najaar weer in groten getale te ontmoeten.

Nieuwe bestuursleden

Het verheugt ons u te kunnen mee te delen dat er tijdens de ledenbijeenkomst van 15 november 2019 twee leden zich hebben aangemeld om zitting te nemen in het bestuur. Dit zijn Joke Werkhoven en Vera Tielrooij, beide woonachtig in Warder. Ze hebben hun bestuurstaak met veel enthousiasme opgepakt.

ledenbijeenkomst vrijdag 15 november

Vrijdagavond 15 november hadden wij onze najaarsledenvergadering. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.
 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties en sponsoring: