historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Contributieverhoging 2023

Op de najaarsledenbijeenkomst van 16 november 2022 heeft het bestuur een voorstel tot verhoging vab de jaarlijkse contributie van € 10 naar € 12,50 per jaar ingediend. Dit voorstel is met algemene stemmen aangenomen. Het is de eerste contributieverhoging sinds de oprichting van de vereniging in 2011. De kosten zijn sindsdien sterk gestegen, vooral het laatste jaar. Om de begroting sluitend te krijgen is de verhoging ingaande in 2023 absoluut noodzakelijk.

Ledenbijeenkomst 19 april 2023

Op woensdagavond 19 april 2023 houdt onze vereniging haar voorjaarsledenbijeenkomst. Op de agenda staan o.a. de jaarcijfers 2022 en het verslag van de kascommissie. Na de pauze is er een presentatie over de onstaansgeschiedenis van het dorp Warder en de belangrijkste gebeurtenissen tot het jaar 1800. Onze secretaris, Henk Heuvelmans, zal de presentatie verzorgen. De leden krijgen nog een uitnodiging toegestuurd.


 
 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016
 
   
  Donaties en sponsoring: