historische vereniging warder

Skip Navigation Links

Werkgroep Kadaster

Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderzoek naar de geschiedenis van het landschap en de gebouwen sinds 1832 a.h.v. de gegevens van het Kadaster.
Het Kadaster is ingevoerd in 1832. Door het kadaster zijn alle gemeenten, dus ook Warder, tussen 1811 en 1832 in kaart gebracht. Hierbij zijn de gemeenten verdeeld in secties en is van elke sectie een gedetailleerde plattegrond gemaakt. Op deze plattegrond zijn, naast gebouwen, wegen, water etc. ook de perceelsgrenzen ingetekend.


fragment kaart 1832

Fragment van kadastrale kaart 1832: kerkebuurt en omgeving

De percelen zijn voorzien van nummers. A.h.v. deze nummers kan men in de Kadastrale registers de eigenaar, oppervlakte en gebruik (bijv. huis, erf, weiland, water...) van elk perceel terugvinden. Ook staat de gebruikswaarde geregistreerd. Tenslotte staat elke verandering met bijbehorend jaartal geregistreerd, dus bijvoorbeeld verkoop, successie, splitsing, vereniging, sloop, nieuwbouw, bijbouw etc.

kadaster legger art. 141

Voorbeeld Kadastrale Leggers: artikel 141

 
 
  Aflevering "Polder op de schop",
NPO Andere Tijden 9 apr. 2016